Knipoog Fotografie | Bianca Gerssen

Disclaimer

Disclaimer

De fotografie en teksten op www.knipoog.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Knipoog Fotografie. Bezoekers kunnen deze fotografie en teksten bekijken, maar de fotografie en teksten zijn niet bestemd voor consumptie. Ondanks de uiterste zorg die Knipoog Fotografie aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Knipoog Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

Knipoog Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste fotografie of teksten op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anders, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze fotografie of teksten, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

Copyright

Knipoog Fotografie behoudt het digitale en/of analoge origineel.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via ‘contact’ contact met Knipoog Fotografie opnemen.

De fotografie en teksten op www.knipoog.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Knipoog Fotografie.

Knipoog Fotografie is en blijft intellectueel eigenaar van alle fotografie, die door Knipoog Fotografie zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.

Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

Ten allen tijde zijn de algemene voorwaarden van de DuPho van kracht, deze zijn hier te downloaden.


Using Format